Ewa Katarzyna Wódkowska

Foreign Language Teacher

Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddz. Integr. im. K.I.Gałczyńskiego Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 11 STO STE
e-mail: ewa_wodkowska@poczta.onet.eu
e-mail:e_wodkowska@wp.pl

Rhymes and Songs Festival Konkurs projektów szkolnych Klasy 1-3 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 4-8 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 4-6 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 7-8 Program nauczania j. hiszpańskiego Animo 1 Animo 2 Animo 3 Animo 4 NPP Animo 5 SPP Animo 6 SPP Animo 7 NPP
KME - Club de Joven Europeo
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli