Ewa Katarzyna Wódkowska

Foreign Language Teacher

42 Primary School with Disabled Students Departments 4 Balkonowa St. 03-329 Warsaw Poland
e-mail: ewa_wodkowska@poczta.onet.eu
e-mail:e_wodkowska@wp.pl

Rhymes and Songs Festival Klasy 1-3 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 4-6 Program nauczania j. hiszpańskiego Animo 1 Animo 2 Animo 3 Animo 1_3 Animo 4 Animo 5
KME - Club de Joven Europeo
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli